Introduktion

ForsideBaggrundIndledningForordIndholdDownload

       . . . . en kort introduktion af bogens forfatter         

Navn:            Arne Berner Christensen               

Kaldenavn:   "A.B." i mit job i Flyvevåbnet

Alder:            72 år (f. 25. september 1941)

Bopæl:          Frederiks, syd for Viborg

Arbejde:        Personalekonsulent & Projektkoord.
                             i firmaet
Adecco i Herning

 

 

 

 

 

 

Som mange andre unge mennesker havde jeg dengang i 1958 ikke den fjerneste ide om, hvad jeg havde lyst til at give mig til i mit voksenliv. Indtil en dag, hvor jeg så en annonce i en avis, hvor Flyvevåbnet søgte unge mennesker til at blive uddannet til radiotelegrafist. Det fangede min interesse. Jeg har sikkert haft en iboende interesse for den slags, for jeg husker, at jeg ofte i sene aftentimer i den store lejlighed på Kong Valdemarsvej 1 iI Roskilde, hvor jeg dengang boede, sad og drejede på radioens kortbølgebånd og lyttede til musik og stemmer fra fjerne steder i verden. 

 

Jeg søgte uddannelsen og blev indkaldt til prøver. Der var prøver i skolefag, og der var spørgeskemaer og prøver i andre mere specielle funktioner, f.eks. psykotekniske prøver, der skulle afsløre, om man var egnet til at blive radiotelegrafist. Det gik åbenbart helt godt, for jeg blev antaget.

 

Den 2. juni 1958 mødte jeg så ved Forskolen til Flyvevåbnets Mathskole på Flyvestation Karup til en 3 mdr. rekrutskole. Derfra gik det til den egentlige telegrafistuddannelse på Flyvevåbnets Mathskole i Jonstrup og i bygning 131 på Flyvestation Værløse.

 

 Den 1. juni 1959 startede mit daglige arbejde som radiotelegrafist og signaloperatør ved Signalcenter Karup i Flyvertaktisk Kommando's hovedkvarter på Flyvestation Karup.

    

Efter Sergent-uddannelse og senere udnævnelse til Oversergent fungerede jeg som vagtholdsleder på tjenestehold i kontinuerlig tjeneste, indtil jeg i årene 1966-68 gennemgik uddannelsen til specialofficer ved Flyvevåbnets Specialofficersskole i Jonstrup.    

 

Efter officersuddannelsen skulle jeg egentlig skifte tjenestested til Vedbæk i Nordsjælland, men det lykkedes mig at overtale en kommende officerskollega i Karup til at bytte, så han flyttede til Vedbæk og jeg kunne komme tilbage til Karup. Her arbejdede jeg i de kommende år på 3 forskellige arbejdssteder:

    Signalcenter Karup i årene 1968-71, hvor jeg arbejdede som Vagthavende Signalofficer på skiftehold,

    Flyvertaktisk Kommando's Stab, hvor jeg i årene1971-78 var sagsbehandler i Signalafdelingen og

    Flyvestation Karup, hvor jeg i årene 1978-83 var signalofficer og leder af flyvestationens Signaltjeneste i Operationsafdelingen.

 

I 1983 var jeg heldig at blive tilbudt udstationering til hovedkvarteret for NATO's Nordregion i Kolsås ved Oslo, hvor jeg havde en stilling som sektionschef i hovedkvarterets kommunikationscenter. Vi solgte huset i Ilskov og drog til Norge.

 

Ved hjemkomsten i juli 1987 bosatte familien sig i Frederiks syd for Viborg, hvor jeg havde 12.5 km cykelafstand til mit arbejde, som igen blev Kommunikations- og Elektroniksektionen i Flyvertaktisk Kommando's Stab. I 1990 blev jeg udnævnt til major og påbegyndte en 1½ års udstationering til Vedbæk i Nordsjælland som chef for Signaltjenesten dér og var weekend-pendler imellem Vedbæk og Frederiks. I 1991 blev jeg chef for Signaltjenesten - senere Kommunikations-og Informatiksektionen - i Flyvertaktisk Kommando med dengang ca. 90 ansatte. En stilling jeg havde, indtil jeg den 1. Oktober 2001 blev pensioneret som 60-årig. 

 

Nok var jeg pensioneret, men jeg var ikke klar til at blive pensionist. Jeg var heldig at blive antaget til en stilling som personalekonsulent ved Herning-kontoret i firmaet Adecco A/S, hvor jeg begyndte 1 uge efter afskeden fra Flyvevåbnet efter mere end 43 års virke. Efter 3 års arbejde med at matche kandidater til jobs i vikarater og til faste stillinger gik jeg på nedsat arbejdstid og fik nye arbejdsopgaver for hovedkontoret dels som underviser i Adecco's primære dataprogram og dels som projektkoordinator, hvor mit arbejde består i at koordinere etableringen af nye kontorer overalt i Danmark, samt løbende mange andre små og store projekter, hvor man kan gøre brug af den viden og indsigt i firmaets forretningsgange, som jeg efterhånden har opnået. Superbruger og administrator for flere af firmaets datasystemer. Og det er dagens status - kort fortalt.