Forord

ForsideIntroduktionBaggrundIndledningIndholdDownload


   Af daværende chef for Flyvertaktisk Kommando, Generalmajor L. Tophøj:

Med denne bog er der udfyldt et tomrum i beskrivelsen af et "ungt værns" historie. Selv om forfatteren indleder med at betegne det efterfølgende som en bog om Flyvevåbnets Signaltjeneste, opdager læseren hurtigt, at der her er tale om intet mindre end en væsentlig del af Flyvevåbnets historie. Man forstår på en helt speciel og ny måde Signaltjenestens betydning for et teknisk værn, hvor hurtig og sikker kommunikation er af så afgørende betydning.

Selv om emnet primært er signaltjeneste, bliver alle sider af Flyvevåbnets hverdag berørt på den ene eller anden måde. Derved bliver bogen vedkommende og nærværende for den, der har og har haft sin gerning i Flyvevåbnet, men bogen er samtidig skrevet på en sådan måde, at folk, uden egentlig kendskab til Flyvevåbnet, nødvendigvis må blive fanget af den ligefremme og uhøjtidelige fremstilling af hverdagens mange problemer og muntre oplevelser.        

A.B. nævner ikke sig selv som bogens forfatter men som den, der har "frembragt" bogen. Det bør så tilføjes, at bogen er frembragt med ægte humor og finesse, men først og fremmest med entusiasme og kærlighed til en af de mange tjenester, som har været, og fortsat er, grundlaget for Flyvevåbnets virke.

Jeg kan love læserne mange gode stunder sammen med dette klenodie af en beretning om Flyvevåbnet, såvel for dem, der gennem læsningen kan genkende episoder, hvor de selv har deltaget, som de, der blot læser, for at få viden om et bestemt stykke Flyvevåben- eller Danmarkshistorie.

A.B. fortjener stor ros for sit initiativ og det omfattende arbejde, der på værdig og smuk vis er resulteret i udgivelsen af denne bog.

L. Tophøj (TOP)
Generalmajor
Chef for Flyvertaktisk Kommando