Baggrund


ForsideIntroduktionIndledningForordIndholdDownload

 

Igennem en periode i årene 1995-96 tog jeg fat på at skrive en bog om Flyvevåbnets Signaltjeneste igennem et halvt århundrede. Bogen fik titlen "Fra morsenøgle til datanet". Mere om baggrunden og impulsen til at skrive bogen kan man læse i bogens indledning (link).Bogen blev udgivet i 350 eksemplarer i en fin og gedigen fastbind udførelse og desuden et mindre antal på vel 100 stk. i "paperback" udgave på mit eget forlag.

Jeg fik naturligvis en del hjælp til at skrive bogen gennem korrepondance med tjenstgørende og især med pensionerede kolleger.

Bogen blev godt modtaget fra alle sider, og som forventet var der mange gode tilbagemeldinger fra fagets nuværende og tidligere udøvere, som endelig havde fået et håndgribeligt minde om den tjeneste, som har gennemgået en utrolig udvikling og nu har nået et stade, hvor kun ganske få forhold vedrørende arbejdsforhold og teknologi er genkendelige i forhold til for 30-40 år siden.

Da jeg i 2001 nærmede mig pensionering og solgte eller bortgav et restoplag af bogen til tidligere og nuværende signalfolk fra Signalcenter Karup, skrev jeg et tillæg til bogen i form af et 50-siders efterskrift, hvori jeg forsøgte at beskrive den seneste udvikling - især med udgangspunkt i Signaltjenesten ved FTK, hvor jeg gjorde tjeneste i de seneste 10 år.

Med denne bogs hjælp kan vi nu håbe, at der er skabt en varig erindring om et fag og om de persontyper, der med entusiasme og faglig kompetance udviklede området til Flyvevåbnets nuværende højteknologiske og effektive kommunikations- og informatiktjeneste.