ForsideIntroduktionIndledningForordIndholdDownload

 Ulf Larsen var en af de mange unge mennesker, der i maj 1952 mødte til undersøgelse på Københavns Militær Hospital og straks derefter blev transporteret med lastbiler til Flyvestation Værløse for at begynde uddannelsen til radiotelegrafist i Flyvevåbnet. (Se ”Fra morsenøgle til datanet” side 78). Ulf har i mange år boet i USA, hvorfra han har sendt dette.  Se mail fra Ulf


Se billeder fra Forskolen til Mathskolen med de mange aspiranter til telegrafistuddannelsen

 
Klik på billedet for at se større billede

Rekrut, mathelev og telegrafist

”Jeg husker den smukke forårsdag i 1952 på militærhospitalet i København hvor jeg fandt mig omgivet af, hvad der syntes at være hundredvis af andre som mig selv, der ikke havde fundet af, hvad de ville gøre med deres liv, og som arbejdede i smålige jobs, der intet ville føre til. Jeg forlod det sidste år som kontorelev hos DFDS af desperation, og min senere ven Machon opgav at arbejde for et kommunekontor i Tåstrup.  

Efter at være blevet undersøgt blev vi kørt i militærlastbiler til Værløselejren nord for København, hvor vores tjeneste som soldater begyndte. Vi tilbragte 3 måneder med at lege soldater, og det var vel som at være på en slags sommerlejr. Det bedste ved det var, at jeg fik min første flyvetur. Vi blev alle taget op i en "Oxford Light english bomber" og fløj over Nordsjælland et par minutter.  Vi blev også på et andet tidspunkt "angrebet af fjendtlige jagerfly" som var en anden maskine, som Danmark havde måttet købe fra England i stedet for at have brugt de tyske maskiner, der blev efterladt. Oh, well - mit ønske dengang var at lære at flyve, men jeg havde ikke uddannelsen eller øjnene til at blive optaget som pilot. I stedet måtte jeg vente til midt i livet med flere penge, før jeg oplevede glæden ved at boltre mig omkring i luftrummet. 

Efter 3 måneder var vi mathelever og mødte Wigh Thomsen, som var leder af telegrafistskolen, der var bosat i en lille træbygning i det fjerne hjørne af flyvepladsen. Han gav os en prøve for at se, om vi var egnede. Den bestod af 3 tegn som vi skulle identificere når vi hørte dem. Det var:  _._._._.    ._...  og ...._. Han må have haft en humoristisk sans, for et telegram, som vi senere i vores træning skulle modtage og sende, var adresseret til "Mississippi Shiplines, 5 Siessiestrasse, Hessen". Alle de prikker var nok til at gøre dig svimmel!

Han tog vare på vores træning som telegrafister, og et par fenrikker lærte os engelsk, dansk og radioteknik. Den eneste af dem, jeg lige kan huske navnet på, er Alstrup Jensen. En af timerne brugte han til at læse højt for os af en russisk novelle om young lovers og deres nemesis. Vi sov og spiste i kasernebygningerne oppe i lejren og blev enten kørt eller marcherede frem og tilbage. 

Machon har mange år senere fortalt mig, at jeg åbenbart engang fik en straf i lejrens fængsel, fordi en af sergenterne havde forlangt, jeg skulle pudse hans sko, hvilket jeg nægtede.

Kan også tilføje til mine erindringer, at vi da vi blev mather, fik vi tilbudt at gå til prøve for et civilt 2. eller 1. klasses certifikat som fandt sted på Østerbro i København. Så jeg har nu i min besiddelse et certifikat, der beskriver mig som en telegrafist, der kan sende og modtage 125 tegn pr. minut  -  og som jeg aldrig fik brug for!"

Klasselister fra afslutningen på skolen

    

Her er et billede af Bjarne Machon og Ulf Larsen fra 2001.

I gang med arbejdet

Efter at have bestået mathskolen blev jeg udstationeret til Værløse i Maj 1953, hvilket passede mig fint. Det meste af tiden derefter spenderede jeg på Jonstrup Radio, som lå uden for Værløselejren oppe på en høj omgivet af det nordsjællanske landskab med marker og bakker. Det var meget smukt, og vi tilbragte megen af vores tid med at slikke solskin udenfor ved grantræerne omkring stationen. 

Vores måltider blev bragt op med bil fra lejren, og vores pligter bestod i at starte en generator i en sidebygning og ellers af og til vedligeholde forbindelsen med andre stationer som Karup, København og Ålborg.  Det var indskrænket til INT QSA og INT QRK, som, så vidt jeg husker havde med styrke og læselighed, at gøre. Eventuelt fik vi træningstelegrammer at sende og modtage, men i begyndelsen var det frygteligt kedeligt. Der manglede også ledelse, som kunne vise os hvordan og hvorfor. Jeg kan ikke huske nogen overordnet komme til stationen udover den nat, jeg blev overrasket i at sove på vagten - som jeg har beskrevet før.

Kedsommeligheden og lysten til at bruge vores nye evner fristede os til at kontakte amatørradioer.  Jeg kan huske mit opdigtede signal, samt at hvis jeg ikke kunne komme igennem, ville jeg skifte til en anden transmitter, som lå nede i lejren, og som var så stærk, at den overdøvede alt andet. Vi havde også fjernskrivertjeneste nede i lejren, og det var specielt ved juletid, hvor vi modtog alle mulige julehilsener fra NATO-lande med billeder lavet af bogstaver og tal.

Der var også en pejlevogn ved siden af startbanen, som vi bemandede af og til.  Det bedste ved den var, at den lå tæt på nogle små søer, som jeg fiskede i, når jeg ikke var i tjeneste. Ellers kan jeg fra det år huske en vinterøvelse, som betød, at vi mather skulle være i en radiovogn med medlemmer fra hæren som et led mellem luftvåben og hæren. Jeg mødte op i almindelig uniform uden spisebestik og spenderede den næste uge i Sydsjælland med at fryse bitterligt, mens jeg sultede. Trods mine gode "karakterer" var jeg åbenbart ikke godt egnet - eller måske øvelsen ikke var arrangeret godt.

Alt i alt nød jeg mit år i Værløselejren. Vi nye mather havde penge at spendere, og mange af os gjorde det ved at købe motorcykler. som gjorde os mobile, og som gav os muligheden for at nyde vores unge liv. Jeg købte en Ariel 650 Huntmaster Twin, som jeg betalte af i flere år, og som nu sikkert vil være en museums genstand.

Det var en god tid.

Ulf har lovet at sende mig mere stof til erindringsbilledet af hans tid som math og telegrafist i Flyvevåbnet. Det vil komme her….        

 arrow4_u.gif

Forskolen ved Søndersø på Flyvestation Værløse


1953. Ulf Larsen og Bjarne Machon

 

1952. E.R. Olsen, Preuthun ??

 

Her er nogle billeder fra en sammenkomst, der blev arrangeret i Aalborg til at markere 10 året for afslutningne af telegrafistskolen

 

 arrow4_u.gif 

   > > tilbage til "Husker du?"