Indhold 

ForsideBaggrundIndledning

IntroduktionDownloadForord


Indholdsfortegnelse: 

Forord ....................................................................

7

 

Indledning ...............................................................

 9

 

Hvordan det begyndte  .........................................

13

 

Luftmarinestation København ..............................

35

 

Togter til Grønland ................................................

50

 

Flyvevåbnet oprettes ............................................

62

 

Rekruttering og uddannelse i faste rammer ......

78

 

Flere fly og mere arbejde til telegrafisterne .......

92

 

Signaltjeneste på hjul ............................................

125

 

Flere forbindelser og bedre udstyr ......................

137

 

Signalanlægskontrol .............................................

143

 

Krypto .....................................................................

157

 

Værløse og Jonstrup ............................................

158

 

Signalcenter Vedbæk ..........................................

167

 

Signalcenter Karup ...............................................

173

 

HF radio .................................................................

209

 

Signalcenter Karupís mange ombygninger........

227

 

Vandel.....................................................................

233

 

Tirstrup ...................................................................

243

 

Skrydstrup...............................................................

248

 

Aalborg ..................................................................

257

 

Karup ......................................................................

262

 

Stensved ................................................................

269

 

Færøerne ...............................................................

270

 

Bornholm.................................................................

271

 

Skagen....................................................................

275

 

Flyverkommandoen ..............................................

277

 

Flyvematerielkommandoen .................................

282

 

Forsvarskommandoen .........................................

283

 

Flyvertaktisk Kommando .....................................

288

 

FN- og NATO tjeneste ..........................................

300

 

Flyverhjemmeværnet ............................................

312

 

Luftværnsgruppen .................................................

317

 

FIKS, det værnsfælles kommunikationssystem.

321

 

Den faglige uddannelse .......................................

334

 

Personel og organisation .....................................

344

 

Officersuddannelsen .............................................

356

 

Den nye tid .............................................................

365

 

Afslutning ...............................................................

375

 

Tillæg:  Liste over signalofficerer i Flyvevåbnet