top


ForsideIntroduktionIndledningForordIndholdDownload

 
 
Flemming Meyhoff (fmeyhoff@jubii.dk) har sendt billederne her. Flemming startede på Mathskolen den 5/2-1953.

 


Mathskolen 1-1953
og
Flytelegrafistholdet 1955/56
på FSN København

 


 
 
 
 
 
 
 

                                      Billedet her er T2 klassen 1953. Navnene er:
Bagest f.v.: Preben Damsgaard Jensen, _Jørgensen, Berthel Mohr (afg. til Flyveskole), Flemming Meyhoff Pedersen, Thomas Due, Christian Sørensen *), Erik Rytter
Forrest f.v.: Bent Ove Hansen, _Henriksen, Frank Poulsen, Rudy Madsen, John Petersen (Thøgersen), Richard Lundt, _Lind (afgår i Juli).

*) Læs anekdote om Christian Sørensen

              
                   På billedet foran Catalina PBY på Flyvestation København ses
                                               Flytelegrafistholdet 1955/56:
Forrest f.v.: __ Andersen og __Sørensen.
Stående bagest er det f.v.: John Thøgersen, Flemming Meyhoff, Jørn Kristensen (Holmes), Holger Kristiansen og Preben Damgaard

                                 Billedet her er fra Mathskolen hold 1-1953:

top04.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uddrag fra bogen

Uddrag fra bogen side 217:

"Oversergent Christian Sørensen, der for mange huskes som den første formand for CS og indbegrebet af en organisationsmand - og også var det, var en af dem, som lærte de unge telegrafister, hvordan de skulle betjene radiosenderen BC610 og det særlige udstyr, der hørte til en TTY station. Christian Sørensen indprentede kraftigt for de unge mennesker, at man altid skulle have den ene hånd i lommen, når man arbejdede med indstilling af senderen, enten det var justering af spolen eller antennetuneren eller noget andet. Det var naturligvis for at forebygge alt for voldsomme skader, hvis nogen ved et uheld skulle komme til at røre ved strømførende udstyrsdele og samtidig havde den frie hånd i berøring med metal eller andet ledende materiale.

Christian Sørensen overholdt til punkt og prikke sin egen forskrift - i en grad, så man sjældent så ham, uden at han havde den ene hånd i lommen! Jeg tror nu ikke, at der var nogen af telegrafisterne som slap, uden at de havde fået et kraftigt rap over fingrene en eller flere gange."
 

                                                                      top04.gif