top


ForsideIntroduktionIndledningForordIndholdDownload


En lille beretning, der varmer og giver projektet mening..
 > > tilbage til "Husker du?"

Da jeg lavede sitet her, hvorfra man kan downloade bogen, og senere tilføjede siden med kollega-netværk, så var det naturligvis med den tanke, at nogen måske kunne bruge siderne til at genfinde gamle kolleger og genoplive gamle minder.

Man ved aldrig, om der så også kommer noget ud af det, eller om siderne kommer til at leve sit eget ensomme liv i ubemærkethed i cyberspace.

Der har jo nu – med lidt hjælp og skubben på, ganske vist – vist sig nogen interesse for siderne og for kollega-netværk. Det kunne naturligvis være meget mere, men sådan er det, og det er også godt nok.

Jeg vil imidlertid gerne berette her om en forbindelse, som jeg syntes, det har været meget dejligt at kunne være med til at formidle. Det er kun en enkelt hændelse blandt flere gode oplevelser og kontakter til gamle kolleger – men alene den har såmænd været nok til, at jeg syntes, at det har været ulejligheden værd.

Sidst i februar 06 modtog jeg en mail med følgende tekst:

Min søn Christian på 19 år har været inde og surfe på internettet for at  søge information etc. om hans morfar (min far) som desværre er død for  mange år siden. I den forbindelse kommer der et hit frem til din  hjemmeside og dermed bogen hvori min far er omtalt – ret spændende og interessant læsning.

Er det på nogen måde muligt at få en kopi af bogen? Vi kan desværre ikke
 få billederne frem på vores computer?

Til orientering så døde min far i 1989 d. 31. juli kun 58 år gammel. Hans lunger var ikke så gode, astmatisk bronkitis, hvilket betød, at hjertet
  pumpede på høj kraft hele tiden. Han blev gift med Jytte M. Høeg som var telefondame i Karup og fik 3 børn. Min storebror John Baarsøe 51 år  gammel, Charlotte Baarsøe 46 år (mig) og så min lillesøster Marianne  Baarsøe 43 år.

Som familie kunne vi naturligvis godt tænke os at læse endnu mere om vores fars ungdom og uddannelse m.v.
 Du er meget velkommen til at ringe hjem til  mig privat på 439676xx, såfremt du har interesse herfor. Og du er også velkommen til at komme mit navn på din hjemmeside.

I håbet om at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Charlotte Baarsøe

Og ganske rigtigt. På side 30 i bogen har jeg nævnt Preben Baarsøe Andersson (“China/Kineseren”), som var en af de 9 radiomather fra Søværnets Radioskoles 1948-hold, der i 1949 blev overført til Hærens og Søværnets Flyvetekniske Tjeneste og derfra sendt videre til tjeneste på Karup Flyveplads. 

Jeg kendte ikke personligt Preben Baarsøe Andersen, men da jeg kunne se, at en af de kolleger, der var sammen med ham, da de blev ”deporteret” til tjeneste i Karup, var John Rosenqvist, ringede jeg straks til ’Qvist’ i Viborg og satte ham ind i sagen. Han huskede tydeligt Preben, og han lovede at ville tage kontakt til familien Baarsøe og fortælle dem alt, hvad han vidste og huskede om Preben og deres tid sammen.

Jeg mailede tilbage til Charlote Baarsøe og fortalte om Rosenqvist og tilbød at sende billederne på en CD

Tusind tak for dit hurtige og fyldestgørende svar, det bliver spændende at høre hvad Rosenqvist kan berette.

Jeg har tænkt mig at printe bogen og vil i den forbindelse meget gerne bede om en cd-rom med billederne. Hvis du vil have ulejlighed hermed vil vi i familien blive rigtig glade:-)

I iøvrigt synes jeg det er et rigtig godt initiativ du har taget, samt en imponerende hjemmeside. Emnet og udviklingen er jo også et stykke historie, som jeg selv og mine børn kun kan have glæde af at læse og forstå.


På forhånd tak for ulejligheden - fortsat god dag.

Charlotte Baarsøe

Jeg har selv børn og børnebørn, som er nysgerrige mht deres rødder og hvad forældre og bedsteforældre lavede i ”gamle dage”, og jeg kan virkelig glæde mig over, at en ung mand på 19 gennem bogen og kontakten til hans bedsfars ven og kollega nu måske kan få lidt mere at vide om ”dengang” og om den tid, hvor hans bedstefar var en ung mand og var en af pionererne i Flyvevåbnet.

Det er det hele værd.

 

arrow4_u.gif          > > tilbage til "Husker du?"