top


ForsideIntroduktionIndledningForordIndholdDownload

60 års reunion og jubilæum - hvad siger I så... !

Med íKollega-netværk/forumí som platform har flere af Jer nu i nogen tid forsøgt at skabe stemning for et signalmøde. Måske ikke årgangs-reunion men så dog i det mindste en sammenkomst af alle interesserede signalfolk, uanset uddannelsesårgang. Jeg håber, det lykkes for Jer.

Til inspiration og almindelig beundring vil jeg her kort berette om et usædvanligt kollegialt og personligt sammenhold, som har resulteret i, at de 4 tilbageværende telegrafister fra hold 1946 den 1. april i år har været samlet til reunion og til markering af 60 års jubilæum!
 


Carl Alstrup, Ebeltoft - Erling Mellerup, Frederiks - Knud Møller, Holstebro - Per Jensen (PLO), Espergærde 

Holdet, der talte 12 unge mænd, begyndte telegrafistuddannelsen på Søværnets Radioskole på Holmen den 23. april 1946, og de skulle alle gøre tjeneste ved Hærens Flyvertropper. Ved Flyvevåbnets oprettelse i 1950 fulgte de med over i det nye værn.

Alstrup, Mellerup og PLO gjorde alle tjeneste i Flyvevåbnet indtil deres pensionering. Knud Møller forlod tidligt Hærens Flyvertropper og blev telegrafist i handelsflåden.

På side 19 i bogen kan man læse mere om dette hold.

                    
- at der skulle være 60 år mellem disse billeder og jubilæumsbilledet, det ser man jo ikke

arrow4_u.gif          > > tilbage til "Husker du?"